WELKOM OP ONZE WEBSITE

BEKENDMAKING VOOR VERBRUIKERS IN  DE OVERNAME GEBIEDEN  LEIDINGEN, WEG NAAR ZEE, DOMBURG, LA VIGILANTIA, UITKIJK, DE GOEDE VERWACHTING, EPHRAIMZEGEN, NIEUW WEERGEVONDENWEG EN PONTBUITEN .

Hierbij maakt de SWM bekend dat bewoners van bovengenoemde gebieden die wel over een wateraansluiting beschikken, doch nog niet in het SWM klantenbestand voorkomen, tot en met 31 mei 2016 de tijd hebben zich te melden bij de klantenservice van dit bedrijf om zich te registreren.

Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 7.30 tot 14.00u bij de klantenservice te Latour, aan de H.D. Benjaminstraat of bij het hoofdkantoor, hoek Watermolen- en Henck Arronstraat.

U zal dan de waarborgsom en het vastrecht over de afgelopen periode moeten betalen.

Per 1 juni zullen alle verbruikers in deze gebieden die niet in het klantenbestand voorkomen als illegaal aangesloten worden aangemerkt en hun watertoevoer zal worden afgesloten.

Maakt gebruik van deze oproep om uw aansluiting te registreren bij de SWM en voorkom onnodig ongerief en kosten.

 

SWM PUBLIC RELATIONS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NIEUWE REKENINGEN

De waterrekeningen over de maand APRIL  2016 zijn uit.


Betaal deze rekening tot uiterlijk 24  MEI 2016 op een der incassokantoren of via de lokale banken.

De incasso kantoren zijn:

Incasso Henck Arronstraat                                           Incasso Benjaminstraat

Incasso Poelepantje                                                    Incasso Latour

Incasso SWM Nickerie                                                  Incasso SWM Moengo

Surpost Lelydorp                                                        Godo gebouw te Albina

Maretraite Mall (Uniforex Cambio)                                CHM gebouw Incasso EBS

Winkelcentrum Koewarasan                                         Kwattaweg/ Chandigarweg

Incasso Onverwacht                                                    Kennedyweg   

  

  • Bankbetalers die via automatische giro overmakingen hun rekeningen voldoen, kunnen ter verificatie, 2 (twee) weken na de facturering informeren naar een eventueel openstaande waterrekening. Deze kan dan alleen nog per kas worden voldaan.
  • Internet bankers wordt  gevraagd ter voorkoming van dubbel betaalde rekeningen, slechts eenmalig  de elektronische overmaking  te verrichten.

 LET OP:

De rekening over elke maand moet op uiterlijk de 24ste van de daaropvolgende maand reeds betaald zijn. Na de 24ste van de maand volgende op die van levering worden de incassokosten automatisch in rekening gebracht. U betaald dan naast de openstaande rekeningen ook de incassokosten.

 

DE INCASSOKOSTEN BEDRAGEN SRD 25,00 ( VIJF EN TWINTIG SURINAAMSE DOLLARS) bij twee openstaande rekeningen.  Vanaf drie openstaande rekeningen bedragen de incassokosten SRD 55,00 (VIJF EN VIJFTIG SURINAAMSE DOLLARS) en volgt afsluiting  van uw watertoevoer. 

Betaal  uw waterrekening  op tijd. Zo voorkomt u onnodige kosten en ongerief.

 

 

SWM Public Relations

 

_________________________________________________________

 

 

BEKENDMAKING BESTEMD VOOR AANNEMERS EN CONTRACTORS

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij doet een beroep op bedrijven en contractors om vóór de uitvoering van werkzaamheden op of langs de openbare weg contact te maken met de SWM voor het opvragen van kaarten en voor eventuele begeleiding bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het komt steeds vaker voor dat derden bij het uitvoeren van werkzaamheden het leidingennet van de SWM beschadigen wat onnodige kosten met zich meebrengt.

Belanghebbenden wordt gevraagd contact op te nemen met de afdeling Tekenkamer aan de Henck Arronstraat op het telefoonummer 471414 tst. 301 of 314 voor het opvragen van kaarten en voor begeleiding met de afdeling Distributie aan de Soemaroebastraat op de telefoonnummers 471414 tst 325 of 298 of 403253.

 

 

BEKENDMAKING BESTEMD VOOR CARWASHES

 De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij streeft naar een optimale watervoorziening aan al haar klanten.

In dit kader roept zij houders van carwashes op om zich tot uiterlijk 15 februari 2016 aan te registreren bij de afdeling Klantenservice van de SWM. U dient mee te nemen:

* uw SWM aansluitnummer

* uw KKF uittreksel waaruit blijkt dat uw bedrijf bij deze organisatie staat ingeschreven.

 

In Paramaribo kan de registratie bij de:

Klantenservice Hoofdkantoor, hoek Watermolen- en H. Arronstraat

Klantenservice H.D. Benjaminstraat (bij de rotonde voor Academisch Ziekenhuis Paramaribo)

Klantenservice Latour, hoek Latourweg en Watradagoestraat.

 

Voor Moengo en Albina is men terecht bij de:

Klantenservice Moengo, Lijnweg 14.

 

Voor Nickerie bij de:

Klantenservice Nieuw Nickerie, D.C. P.J. Parabirsingweg 4

 

De directeur van de SWM

Dhr. M. Oosterling 

 

 

 

BEKENDMAKING BESTEMD VOOR CORONIE

De drinkwatervoorziening in de totale kustvlakte zal conform het beleid van de Overheid door een (1) instantie, de NV SWM, geschieden. In dat kader zal de gefaseerde overname van drinkwaterstations, die thans onder het beheer van de Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hupbronnen (NH) vallen, versneld worden uitgevoerd. Tegen deze achtergrond wordt het drinkwaterproductiestation en bijbehorend voorzieningsgebeid te Totness overgenomen. In de komende periode zullen in verband met de registratie van aansluitingen op het waterleidingnet medewerkers van de NV SWM huis aan huis registratie doen in het district Coronie. Aan de Coroniaanse gemeenschap wordt gevraagd om hiermee rekening te houden en de nodige bescheiden, zoals ID-kaart en eventuele bewijzen van betaling voor wateraansluiting aan NH alsmede de waarborgsom, klaar te zetten. De waarborgsom voor huishoudens bedraagt SRD 55,- en voor commerciele aansluitingen SRD 150,-. Door de waarborgsom te voldoen, wordt u opgenomen in het verbruikersbestand van de NV SWM. Nadere berichten omtrent de dagen, wijken en/of wegen, die zullen worden aangedaan, volgen.

 

De NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij

Dhr. M. A. Oosterling

Directeur