WELKOM OP ONZE WEBSITE

BEKENDMAKING


Herregistratie SWM Klanten


De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij is per 29 mei 2017 gestart met de (Her)Registratie van haar klanten. Om de klanten makkelijker te benaderen en hen van alle belangrijke informatie zo efficiënt mogelijk te voorzien is het van belang dat de SWM beschikt over actuele klantgegevens. Zie "Klant (Her)Registratie" voor meer info.NIEUWE WATERREKENINGEN

 

De waterrekeningen over de maand JANUARI 2018 zijn uit.

Betaal deze rekening tot uiterlijk 24 FEBRUARI 2018 op een der incassokantoren of via de lokale banken.

Op 25 februari 2018 wordt automatisch SRD 25,- aan incassokosten in rekening gebracht.

Indien de rekening over januari 2018 op 25 maart 2018 nog niet betaald is, worden deze kosten verhoogd naar SRD 55,- en wordt er opdracht gegeven tot stopzetten van de waterlevering.

Voor een lijst met adressen van incassolocaties en de openingstijden zie "Incasso"

Bankbetalers die via automatische giro-overmakingen hun rekeningen voldoen,kunnen ter verificatie, 2 (twee) weken na de facturering informeren naar een eventueel openstaande waterrekening. Deze kan dan alleen nog per kas worden voldaan.

Internetbankers wordt  gevraagd ter voorkoming van dubbel betaalde rekeningen, slechts eenmalig  de elektronische overmaking  te verrichten.

 

Betaal  uw waterrekening  op tijd. Zo voorkomt u onnodige kosten en ongerief.

 

Als de meteropnemer niet bij de meter bij u op het erf kan;


1 Geef uw meterstand door via het nummer 170.

2 Geef uw meterstand door middels ons on-line formulier.


Zo voorkomt u opgestapeld verbruik en een eenmalige hoge waterrekening.

 

 

Werkzaamheden (klik de link voor meer info)

 

 

BEKENDMAKING BESTEMD VOOR AANNEMERS EN CONTRACTORS

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij doet een beroep op bedrijven en contractors om vóór de uitvoering van  werkzaamheden op of langs de openbare weg contact te maken met de SWM voor het opvragen van kaarten en voor eventuele begeleiding bij het uitvoeren van werkzaamheden. Het komt steeds vaker voor dat derden bij het uitvoeren  van werkzaamheden het leidingennet van de SWM beschadigen wat onnodige kosten met zich meebrengt.

Belanghebbenden wordt gevraagd contact op te nemen met de afdeling Tekenkamer aan de Henck Arronstraat op het telefoonummer 471414 tst. 301 of 314 voor het opvragen van kaarten en voor begeleiding met de afdeling  Distributie aan de Soemaroebastraat op de telefoonnummers 471414 tst 325 of 298 of 403253.


OVERTREDING RECHTSTREEKS WATER ZUIGEN UIT HET SWM NET


Het is de SWM gebleken dat ondanks herhaalde bekendmakingen dat rechtstreeks water uit het SWM net te zuigen, zulks nog steeds gebeurt. De NV SWM wil hierbij met klem benadrukken dat wanneer verbruikers op deze overtreding worden betrapt hun watertoevoer onmiddellijk wordt afgesloten. De waterlevering zal pas worden hervat als aan de volgende zaken is voldaan:

* betaling van de overtredingskosten ad. SRD 1000 (voor huisaansluitingen) en alle openstaande rekeningen (voor commerciele aansluitingen en bouwkranen  gelden overtredingskosten van SRD 2000) en

* opheffing van de overtreding.

De afdeling Keuring en Controle van de SWM zal ter plaatse een controle doen. De SWM doet een beroep op verbruikers om zich te houden aan de aansluitvoorwaarden van het waterbedrijf.


SWM Public RelationsBEKENDMAKING IVM WIJZIGINGEN INCASSO CORONIE

 

De SWM biedt ingaande maandag 27 februari 2017 ook diensten van de Klantenservice aan op het kantoor te Totness. De kantooruren zijn maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 15.00 uur. De openingstijden van de kassa veranderen ook. Vanaf maandag 27 februari is het niet meer maandag en vrijdag, maar maandag tot en met vrijdag van 07.30 uur tot 13.00 uur. De SWM hoopt hiermee de bewoners van Coronie tegemoet te komen.


SWM Public Relations