Watertips


Zorg ervoor dat u geen lekkages aan uw binneninstallatie heeft. De binneninstallatie is de hele waterleidinginstallatie vanaf de meter tot aan de kranen in uw huis.

Lekkages kunnen op verschillende plaatsen voorkomen:
bij de meter
bij de cistern
bij de kraan
Ergens op het erf of in een muur.

Hoe kunt u uw installatie zelf contoleren?

Als u geen hydrofoor heeft:

  • Draai alle kranen dicht, behalve die naar de cistern. Contoleer daarna of het radertje van de watermeter doordraait. Als deze stil staat heeft u geen lekkage.
  • Indien u een lekkage constateert voor de meter maak contact met de SWM. Is erĀ een lekkage na de meter maakt u contact met een erkende installateur.


Indien u een hydrofoorinstallatie heeft is deze contole moeilijker. Raadpleeg dan een erkende installateur.

Let op lekkages ! Ze kunnen u veel geld kosten !


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tips voor zuinig watergebruik !!!

  • Laat niet zomaar een emmer onder een openstaande kraan staan.
  • Laat de douche niet open staan terwijl u zich inzeept.
  • Laat de kraan niet open staan terwijl u uw tanden poetst.
  • Auto wassen met een tuinslang kost veel meer water dan auto wassen met een emmer water.
  • Een volautomatische wasmachine gebruikt veel meer water dan een half automatische.
  • Was af met een teiltje sop en spoel uw vaat ook af in een teiltje.
  • Plantjes natmaken kost veel water. Doe het alleen bij grote uitzondering en niet bij volle zon.

Wees er altijd van bewust dat water schaars is en geld kost; gebruik het, maar vermors het nooit!