Aansluitingen

Indien u in een SWM voorzieningsgebied bouwt of komt wonen kunt u een aanvraag voor aansluiting op het waterleidingnet van de SWM doen.

Klik hier om de folder te down loaden.

Klik hier om het aanvraag formulier te downloaden.

Er zijn verschillende soorten aansluitingen:

 • bouwkraan
 • huisaansluiting
 • commerciële aansluiting
 • openbare aansluiting


Welke stappen moeten genomen worden om aan een bouwkraan te komen?

 1. U haalt een aanvraagformulier op bij de klantenservice van de SWM. U vult dit formulier thuis in en verzamelt de gevraagde stukken.
 2. U of de aannemer komt met het ingevulde formulier naar de klantenservice van de SWM met:
  • Copie perceelkaart
  • Copie plattegrond
  • Copie situatietekening
  • Aanvraagkosten
  • Straatnaam en [toekomstig] BR-nummer
  • ID-kaart van de aanvrager
 3. De afd. Bedrijfscalculatie maakt in samenwerking met de Tekenkamer na indiening van de stukken binnen drie weken een offerte voor de aanlegkosten. De aanlegkosten worden vermeerderd met een waarborgsom van SRD 155,-
 4. U voldoet de aanlegkosten en de waarborgsom [ID verplicht].
 5. De afdeling Aansluitingen legt binnen 3 weken na betaling van de aanlegkosten de bouwkraan aan.
 6. Gedurende de bouw wordt u het bouwkranen- tarief [60] in rekening gebracht.

  Bouwaansluiting naar HUISAANSLUITING


  De volgende stappen moeten genomen worden om een huisaansluiting te krijgen als u al een bouwkraanaansluiting heeft.
 7. U dient een door de SWM erkende installateur in de arm te nemen.
 8. De installateur maakt een installatie tekening die hij indient bij de SWM met een duidelijke situatie schets.
 9. De SWM doet vervolgens een controle op de lokatie om na te gaan of de tekening klopt met de werkelijke situatie.
 10. Nadat de installatie is aangelegd wordt op aanvraag van de installateur een tussenkeuring gedaan. Dit gebeurt voordat de muren gesloten worden. De keuringskosten moeten dan al voldaan zijn. De keuringskosten zijn afhankelijk van de afstand die afgelegd moet worden.
 11. De eindkeuring vindt plaats nadat de installateur het werk heeft afgemaakt en de ramen en deuren reeds aangebracht zijn.
 12. Als uw binneninstallatie goedgekeurd is, gaat u met een goedkeuringsbriefje naar de afdeling Klantenservice.
 13. U betaalt alle openstaande rekeningen voor de bouwkraan en de waarborgsom voor huisaansluitingen SRD55,-. Bij de daarop volgende facturering wordt de waarborgsom van de bouwkraan verrekend.
 14. De afdeling Aan- en Afsluitingen sluit binnen enkele dagen uw dienstleiding aan op de binnen installatie en u beschikt over water in de woning.
 15. Vanaf dat moment wordt het huishoudtarief [30] wordt u in rekening gebracht.


HUISAANSLUITING zonder bouwaansluiting

Het kan ook het geval zijn dat u bij het bouwen geen bouwkraan had aangevraagd. Wat moet u in dat geval doen als u een huisaansluiting wil krijgen.

 1. U dient een door de SWM erkende installateur in de arm te nemen. Hij maakt een installatie tekening die hij indient bij de SWM met een duidelijke situatie schets. U voldoet de zogeheten aanvraagkosten.
 2. De SWM doet vervolgens een controle op de lokatie om na te gaan of de tekening klopt met de werkelijke situatie.
 3. Nadat de installatie is aangelegd wordt op aanvraag van de installateur een tussenkeuring gedaan. Dit gebeurt voordat de de muren gesloten worden. De keuringskosten moeten dan al voldaan zijn.
 4. De eindkeuring vindt plaats nadat de installateur het werk heeft afgemaakt en de ramen en deuren reeds aangebracht zijn.
 5. Als uw binneninstallatie goedgekeurd is gaat u met een goedkeuringsbriefje naar de afdeling Keuring & Controle.
 6. Inmiddels wordt er een offerte gemaakt voor de aanlegkosten (binnen 3 weken na indiening van de aanvraag). U voldoet de aanlegkosten.
 7. De afdeling Aan– en Afsluitingen plaatst binnen 3 weken de dienstleiding [de leiding die loopt van de straat tot de meter] zonder meter.
 8. U betaalt de waarborgsom voor huisaansluitingen die SRD 55,- bedraagt.
 9. Binnen 2 dagen wordt de meter geplaatst en u beschikt over water.
 10. Het huishoudtarief [30] wordt u in rekening gebracht.
  Commerciële aansluiting

  Indien u een kantoor, bedrijf of winkel heeft kunt u een commerciële aansluiting aanvragen.
  Bij de commerciële aansluiting dient u dezelfde procedure te volgen als die bij een huisaansluiting. De waarborgsom die u moet betalen bedraagt SRD 155,-
  (Bij een commerciële aansluiting wordt u tarief 41 in rekening gebracht.


Openbare aansluiting

Overheidsgebouwen: kantoren, scholen etc. komen in de tariefgroep “openbare aansluiting”.
Ook hier worden dezelfde stappen genomen als bij een huisaansluiting, echter bedraagt de waarborgsom SRD 150,-.
(De tariefgroep is hier 42.