Winning

Het grondwater wordt op verschillende lokaties gewonnen uit waterhoudende zandlagen (aquifers).
Het water is in de bodem terecht gekomen doordat er bij neerslag infiltratie (no.1 schematische voorstelling) plaatsvindt in gebieden waar de watervoerende zandlagen aan de oppervlakte komen zoals de savannegebieden in de oude kustvlakte. Hierdoor ontstaat grondwater dat zich uiterst langzaam in de ondergrondse zandlagen noordwaarts beweegt.

Te Republiek wordt water gewonnen uit de Zanderij-aquifer. De diepte van de bronnen varieert hier tussen de 25 m en 30 m. In de omgeving van Lelydorp wordt water gewonnen uit de Coesewijne formatie(60-80 m). In Paramaribo wordt water gewonnen uit de A-zandlaag. Hier zijn de bronnen wel 160 m tot 200 m diep. Het water wordt door middel van electrisch aangedreven bronpompen naar de zuiveringsinstallatie gepompt.


[Klik op foto]
Hydrologisch onderzoek geeft aan waar de beste locaties zijn voor het aanboren van bronnen. Vervolgens worden er proefboringen gedaan. Aan de hand van de gegevens hiervan wordt een bronboring verricht. Een speciaal uitgeruste boormachine boort een gat. Wanneer de waterhoudende zandlaag of aquifer is bereikt wordt de bronschacht neergelaten. Het water stijgt in de schacht tot een bepaald niveau onder maaiveld.

Vervolgens wordt een bronpomp in de schacht neergelaten tot onder het waterniveau (no. 2 schematische voorstelling). Het onderste deel van zo’n schacht welke zich in het zandpakket bevindt bestaat uit een filter dat het mogelijk maakt dat het grondwater in de boorput komt. Hierna kan het proefpompen (testfase) beginnen. Als de gegevens over de capaciteit bekend zijn, en de bron voldoende blijkt te kunnen produceren, wordt deze op het leidingstelsel voor ruwwater aangesloten.

Het aantal bronnen dat in bedrijf is ligt rond de tachtig. De productie per bron verschilt en hangt af van het resultaat van het hydrologisch onderzoek en het resultaat in de testfase. Afhankelijk van de productiecapaciteit wordt een daarop afgestemde bronpomp geplaatst.


[Klik op foto]
[Klik op foto]