Distributie
Om het gezuiverde water naar de verbruikers te transporteren is een uitgebreid leidingennet aangelegd vanaf de stations tot aan de binneninstallaties van de verbruikers.

Vroeger werd gebruik gemaakt van een watertoren om de druk te garanderen, maar tegenwoordig wordt het water middels pompen, die in een speciale pompen ruimte of op de kelders staan opgesteld, rechtstreeks in het net gepompt.

[Klik op foto]


Het waterleidingnet kan als volgt worden onderverdeeld:

  1. Ruwwaternet: dit net transporteert het grondwater van de bronnen naar de zuiveringsinstallaties. (Dit net valt onder de verantwoordelijkheid van Productie)
  2. Reinwaternet: dit net transporteert het water dat reeds gezuiverd is en kan worden
    onderverdeeld in:

    • Transportnet: het transportnet vervoert het water rechtstreeks van het ene naar het andere station. Zo is er bijvoorbeeld een transportleiding van de van Hattemweg naar het William Kraanplein en van het William Kraanplein naar Blauwgrond.

    • Distributienet: het distributienet is het net dat middels hoofdleidingen vanuit een zuiverings- en pompstation via buizen van steeds kleinere diameter, de verbruikers thuis bereikt.

De SWM is verantwoordelijk voor het net tot aan de watermeters. Voor de binnenhuisinstallatie (dit is de installatie vanaf de meter tot de kranen in het huis) is de aangeslotene verantwoordelijk. De SWM behoudt zich echter wel het recht de binnenhuisinstallatie te keuren en op basis daarvan aan- of af te sluiten. De reden hiervoor is dat een verkeerd aangelegde installatie gevaarlijk kan zijn voor de verbruiker of nadelig voor andere verbruikers in de omgeving.

De diameter van de leidingen wordt bepaald aan de hand van het aantal verbruikers dat via zo’n leiding zal moeten worden voorzien. Daarom is stadsplanning van eminent belangHierdoor kan bij het leggen van leidingen worden berekend hoeveel aansluitingen in een bepaald gebied verwachtbaar zijn. Doordat er in het verleden geen gedegen planning was en veel vroegere landbouwterreinen zijn verkaveld (bijvoorbeeld in het gebied Kwatta) is de diameter van bepaalde leidingen te gering geworden voor het aantal verbruikers dat via zo’n leiding moet worden voorzien.

[Klik op foto]
[Klik op foto]