Van bron tot kraan

Het grondwaterzuiveringsproces:

Het grondwater wordt op verschillende lokaties gewonnen uit waterhoudende zandlagen (aquifers).
Het water is in de bodem terecht gekomen doordat er bij neerslag infiltratie plaatsvindt in gebieden waar de watervoerende zandlagen aan de oppervlakte komen zoals de savannegebieden in de oude kustvlakte. Hierdoor ontstaat grondwater dat zich uiterst langzaam in de ondergrondse zandlagen noordwaarts beweegt.

Te Republiek wordt water gewonnen uit de Zanderij-aquifer. De diepte van de bronnen varieert hier tussen de 25 en 30 meter. In de omgeving van Lelydorp wordt water gewonnen uit de Coesewijne formatie(60-80 m). In Paramaribo wordt water gewonnen uit de A-zandlaag. Hier zijn de bronnen wel 160 m tot 200 m diep. Het water wordt door middel van electrisch aangedreven bronpompen naar de zuiveringsinstallatie gepompt.

Schematische voorstelling van waterwinning en zuivering


Hydrologisch onderzoek geeft aan waar de beste lokaties zijn voor het aanboren van bronnen. Vervolgens worden er proefboringen gedaan. Aan de hand van de gegevens hiervan wordt een bronboring verricht. Een speciaal uitgeruste boormachine boort een gat. Wanneer de waterhoudende zandlaag of aquifer is bereikt wordt de bronschacht neergelaten. Het water stijgt in de schacht tot een bepaald niveau onder maaiveld. Vervolgens wordt een bronpomp in de schacht neergelaten tot onder het waterniveau. Het onderste deel van zo’n schacht welke zich in het zandpakket bevindt bestaat uit een filter dat het mogelijk maakt dat het grondwater in de boorput komt. Hierna kan het proefpompen (testfase) beginnen. Als de gegevens over de capaciteit bekend zijn, en de bron voldoende blijkt te kunnen produceren, wordt deze op het leidingstelsel voor ruwwater aangesloten.

Het aantal bronnen dat in bedrijf is ligt rond de tachtig. De produktie per bron verschilt en hangt af van het resultaat van het hydrologisch onderzoek en het resultaat in de testfase. Afhankelijk van de produktiecapaciteit wordt een daarop afgestemde bronpomp geplaatst.

Een leidingstelsel vervoert het ruwwater naar de zuiveringsinstallatie. De zuiveringsinstallatie kan een open zuiveringsinstallatie zijn (William Kraanplein, van Hattemweg) of gesloten middels ketels (Flora, Leysweg, livorno, Blauwgrond). Op andere plaatsen is er sprake van een combinatie (Republiek, Helena Christina)

In de zuiveringsinstallatie wordt het water allereerst belucht. Het water wordt in contact gebracht met zuurstof door middel van sproeiers of door een cascade. Hierdoor treden er veranderingen op in de samenstelling van het gewonnen water.

De waterzuivering


Het in het water opgeloste ijzer en mangaan oxideert waardoor het een affiltreerbare vorm krijgt. Ook kunnen in het water opgeloste gassen zoals zwavelstof, stikstof, methaan en organische verbindingen ontsnappen. Vervolgens gaat het water naar een zandfilter. Hier blijven de stoffen die in de sproeiinrichting uitgevlokt zijn, in het zandbed liggen. Alleen het water sijpelt door het zandbed naar beneden en wordt daar weer opgevangen.
Vervolgens wordt het water door een schelpenbed geleid. Hierdoor wordt het water ontzuurd. Het water wordt minder ‘hard’. Na het schelpenfilter komt het water in de reinwaterkelders terecht waar het wordt opgeslagen voor distributie.