Personeel

De SWM heeft in totaal 465 medewerkers


Personele bezetting per vestiging

Vestiging Oost 27
Vestiging West 38
Vestiging Centraal 400


Voor verschillende projecten die worden uitgevoerd worden voor kortere of langere tijd contractors ingehuurd. Het streven van de maatschappij is erop gericht door redelijke beloning en voorzieningen kwalitatief goed personeel aan te trekken en te behouden. Dit personeel zal zo efficiƫnt mogelijk worden ingezet om processen en activiteiten van het bedrijf vlot en efficient te doen verlopen.