Algemeen

De N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij is een naamloze vennootschap waarvan de overheid de enige aandeelhouder is. De dagelijkse leiding van het bedrijf berust bij een managementteam dat bestaat uit een directeur, drie onderdirecteuren en een aantal diensthoofden.

De aandeelhouder, de Staat Suriname, wordt vertegenwoordigd door een raad van commissarissen. Ten tijde van het PARWAT project is ook een project uitgevoerd om de bedrijfsvoering te versterken en efficienter te maken (Insterwat). Inmiddels zijn we meer dan 2 decennia verder en is het bedrijf gestadig gegroeid. Niet alleen het aantal aansluitingen in de traditionele verzorgingsgebieden is toegenomen, maar door overname van gebieden van de Dienst Watervoorziening van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, is het verzorgingsgebied ook enorm gegroeid. 

Daarom is in 2006 de organisatiestructuur opnieuw aan een evaluatie onderworpen. Hierbij is komen vast te staan dat het noodzakelijk is dat het management wordt uitgebreid. Verscheidene afdelingen behoefden een uitbreiding van de personele capaciteit. De nieuwe organisatiestructuur is op 22 februari 2008 geїmplementeerd.