Geschiedenis
Inhoudsopgave
Geschiedenis
Pagina 2
Alle pagina's


Voordat Paramaribo over een waterleidingnet beschikte was op de erven van de meeste huizen een waterput, die water verschafte voor huishoudelijk gebruik. Daarnaast werd regenwater opgevangen via de dakgoten en opgeslagen in gemetselde waterbakken onder de huizen of in grote ijzeren bakken naast de huizen. Maar vooral in de droge tijd was er vaak een drinkwater tekort in Paramaribo.

In 1928 werd opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om voor Paramaribo een waterleidingnet aan te leggen. Dr. J.W. Weijerman werd belast met dit onderzoek. Aan de hand van de verrichte boringen en proefpomping was hij ervan overtuigd dat er voldoende water van goede kwaliteit kon worden gewonnen te Republiek. De aanleg van waterleiding voor Paramaribo bleek echter meer een financieel dan een technisch vraagstuk, omdat er geen middelen beschikbaar waren. Daarom werd gezocht naar potentiele investeerders voor dit project.

Na onderhandelingen werd op 20 februari 1930 in Amsterdam de N.V. Surinaamsche Waterleiding Maatschappij opgericht door de Nederlandsche Handel Maatschappij N.V. tezamen met de Twentsche Bank N.V.
Er werd nader geo-hydrologisch onderzoek gedaan en in juni 1931 werd alvast het pand aan de Gravenstraat 9 – 11 (thans Henck Arronstraat) aangekocht om als kantoorgebouw te dienen. Dr. Weijerman werd als directeur aangesteld. Dr. Weijerman overleed echter kort daarna namelijk op 27 augustus 1931. Dhr. A.H. op ten Noort werd daarna benoemd tot directeur.
De heer op ten Noort werd opgevolgd door respectievelijk dhr. J. van Zutphen, dhr. Ir. J. Heide, dhr. Ir. Th. Goedhart en dhr. Ir. S. Sjauw Koen Fa.

[Klik op foto]
[Klik op foto]

 

Op 2 februari 1932 werd aan de toen in Amsterdam gevestigde Surinaamsche Waterleiding Maatschappij concessie verleend voor de aanleg en exploitatie van een waterleidingbedrijf in Paramaribo.

Vanwege een intussen ingetreden geldcrisis werd echter pas in april van dat jaar een aanvang gemaakt met de werkzaamheden te Republiek.

Reeds een jaar later, op 27 april 1933 werd het pomp- en filtergebouw te Republiek officieel in gebruik gesteld. Inmiddels was er een transportleiding naar Paramaribo aangelegd en waren er 96 aansluitingen gereed.

[Klik op foto]

 

[Klik op foto]
[Klik op foto]