Nieuws

 

Ordening Watervoorziening Commewijne

 

Hierbij maakt de SWM bekend dat het bedrijf bezig is ordening te brengen in de watervoorziening in het district Commewijne. Verbruikers dienen zich te houden aan de regels die de SWM stelt voor aansluiting en levering van water. Anders kan er besmetting van het water optreden of kunnen verbruikers verstoken raken van water.


Derhalve worden de volgende regels nogmaals onder uw aandacht gebracht:  • Verbruikers die rechtstreeks water trekken uit het net zullen terstond worden afgesloten.
  • Als de binneninstallatie niet voldoet aan hetgeen door de afdeling Keuring en Controle is aangegeven, krijgt de verbruiker een maand hersteltijd. lndien de installatie na die maand niet is aangepast naar SWM standaarden, zal de watertoevoer worden afgesloten.


U kunt uw binneninstallatie laten en herstellen en keuringsklaar maken door een door de SWM erkende installateur. Een lijst met namen en adressen van erkende installateurs is af te halen bij de klantenservice van de SWM of te downloaden via de website: "Lijst SWM erkende installateurs"

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Waterdiefstal


Waterdiefstal komt nog steeds veelvuldig voor. Soms worden gevallen ontdekt waarbij allerlei illegale aansluitingen in één buurt zijn gemaakt. Waterdiefstal is niet alleen illegaal en a-sociaal, maar vormt bovendien een gevaar voor de gezondheid van de verbruikers in de omgeving.


Waterdiefstal is het op illegale wijze onttrekken van water aan het net. Meestal betreft het bestaande aansluitingen die wegens wanbetaling zijn afgesloten of bestaande aansluitingen die niet zijn afgesloten waarbij men een bypass maakt. Het komt regelmatig voor dat verbruikers waarvan de aansluiting is afgesloten, eigenhandig de watertoevoer weer open stellen. Een bypass is een stukje leiding dat wordt verbonden met de dienstleiding vóór en na de meter, waardoor (een deel van) het water dat gebruikt wordt niet door de meter heen gaat en dus niet geregistreerd wordt. Een derde vorm van waterdiefstal betreft nieuwe aansluitingen. Er zijn pseudo-installateurs die illegaal aansluitingen maken op het SWM net. En vaak zijn de betrokken bewoners zich er niet eens van bewust dat het om een illegale aansluiting gaat. Daarom adviseren wij mensen die een aansluiting willen, om met door de SWM erkende installateurs in zee te gaan.

 

De SWM ontdekt waterdiefstal meestal bij meteropname, bij reguliere controle door de  afdeling ‘Keuring en Controle’ of na het verkrijgen van een tip. Wij willen via de Nieuwskraan alle SWM-ers, maar ook alle anderen die dit lezen, oproepen, om gevallen van waterdiefstal door te geven aan de SWM. Het is niet gemeen naar de waterdief toe, maar juist om verkeerd gedrag te corrigeren en zodoende de watervoorziening voor alle verbruikers veilig te stellen.