Tarieven

De aangeslotenen krijgen maandelijks een rekening aangeboden voor het verbruikte water. Om de minder draagkrachtigen tegemoet te komen, is er een tarievenstelsel ontwikkeld waarbij normale huisaansluitingen iets lagere tarieven betalen terwijl huisaansluitingen met een zwembad en commerciele en openbare aansluitingen iets hogere tarieven in rekening wordt gebracht.


Er worden in totaal 6 tariefgroepen onderscheiden:

 

Tariefgroep:


20 erfkranen
30 huisaansluitingen
31 huisaansluitingen met zwembad
41 commerciёle aansluitingen
42 openbare aansluitingen
60 bouwkranen

 

De rekening komt tot stand op basis van een meteropname bij de verbruiker. Het streven van de SWM is elke aansluiting van een goed afleesbare meter te voorzien. Voor tariefgroepen 20, 30 en 31 geldt dat de meteropname eens in de twee maanden wordt gedaan. De ene maand wordt een rekening samengesteld op basis van het gemiddeld dagverbruik gebaseerd op voorgaande opnamen. De andere maand wordt de meterstand opgenomen. Dan wordt een nieuw gemiddeld verbruik berekend op basis van de nieuwe verbruiksgegevens. Op basis hiervan komt dan de rekening tot stand. De tarieven zijn ook zodanig gestructureerd dat hoe hoger het verbruik hoe meer de verbruiker per kubieke meter water voor het oververbruik zal moeten betalen. Bij het aangaan van een contract voor waterlevering met de SWM moet de aspirant verbruiker niet alleen de kosten voor aansluiting betalen; ook moet een waarborgsom worden gestort om de maatschappij enige garantie te bieden bij wanbetaling. De waarborgsom is bepaald aan de hand van het gemiddelde verbruik per tariefgroep.


TARIEVENSTRUCTUUR  PER 16 JUNI 2017
Tariefgroep 20 en 30 Erfkranen en normale huishoudens Basistarief
Tot en met 8m3 SRD 12.00  +   SRD 5 meterhuur SRD 17.00
9 m3 t/m 15 m3 SRD 2.04 per m3
16 m3 t/m 22 m3 SRD 2.70 per m3
23 m3 t/m 50 m3 SRD 5.40 per m3
Boven 50m3 SRD 5.70 per m3
Tariefgroep 31 Normale huishoudens met zwembad
Tot en met 8 m3 SRD 82.40  +  SRD 7 meterhuur SRD 89.40
9 m3 t/m 15 m3 SRD 10.30 per m3
16 m3 t/m 22 m3 SRD 10.30 per m3
23 m3 t/m 50 m3 SRD 14.05 per m3
Boven 50 m3 SRD 15.40 per m3
Tariefgroep 41 Commerciële aansluitingen
Tot en met 10 m3 SRD 101.50  + SRD 7 meterhuur SRD 108.50
11 m3 t/m 25m3 SRD 10.45 per m3
26 m3 t/m 300 m3 SRD 13.40 per m3
Boven 300 m3 SRD 15.40 per m3
Tariefgroep 42 Sociale en Openbare aansluitingen
Tot en met 10 m3 SRD 57.00  + SRD 7 meterhuur SRD 64.00
11 m3 t/m 25 m3 SRD 5.88 per m3
26 m3 t/m 300 m3 SRD 6.30 per m3
Boven 300 m3 SRD 6.36 per m3
Tariefgroep 60 Bouwkranen
Tot en met 10 m3 SRD 101.50  + SRD 7 meterhuur SRD 108.50
11 m3 t/m 25m3 SRD 10.45 per m3
26 m3 t/m300 m3 SRD 13.40 per m3
Boven 300 m3 SRD 15.40 per m3
Meterhuur: Waarborgsom:
Tariefgroep 20 & 30 : SRD 5.00 Tariefgroep 20 & 30 SRD   55.00
Tariefgroep 31, 41, 42 & 60 : SRD 7.00 Tariefgroep 31 SRD   80.00
Tariefgroep 42 SRD 150.00
Tariefgroep  41 & 60 SRD 155.00

 

Binnen de SWM is de vestiging Oost met 1.704 aansluitingen de kleinste. Vestiging West heeft in totaal 6.953 aansluitingen en vestiging Centraal is met 65.166 aansluitingen verreweg de grootste ()
Het aantal verbruikers is aan de hand van het aantal aansluitingen dat 72.942 bedraagt geschat op zo’n 275.000. Het dekkingspercentage (d.w.z. het gedeelte van de bewoners in een bepaald gebied dat over een drinkwateraansluiting beschikt) is in urbane gebieden rond de 95% en in rurale gebieden 70%.


Klik hier om de folder Tarieven te downloaden.

Klik hier om de flyer Meterstand te downloaden.