Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel SWM de grootst mogelijke zorg betracht bij de samenstelling van deze website en al het nodige doet om de website te beveiligen, sluit SWM iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld.

Deze website is geschikt voor Internet Explorer IE6 en IE7 en het best te bekijken in een resolutie van 1024 * 768 of hoger.

Copyright

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zonder schriftelijke toestemming van SWM.

Copyright © 2008, N.V. SWM